Naše Usluge

Stalni ili dnevni boravak

Stalni ili dnevni boravak

Pružamo usluge i dnevnog boravka kako bi naši građani mogli da provedu dan sa svojim prijateljima, da se organizuju sa mnogobrojnim obavezama, da pokušamo da ih rasteretimo na bar jedan dan ili jedno popodne, a njihovi najstariji ukućai ili članovi porodice dan da provedu sa svojim vršjacima u pravoj kućnoj atmosferi i upoznaju se sa našim osobljem i našom ustanovom.

Leave a Reply